oktobar/ novembar/ decembar

oktobar/ novembar/ decembar

Druga Evropa istražuje umetničke scene i kulture sa drugačijim estetskim, etničkim, religioznim, seksualnim, političkim, rasnim, vrednosnim identitetima i uverenjima u odnosu na društveno dominantne. Za razliku od popularnih sadržaja, elitističkih umetničkih formi i opštepoznatih glavnih tokova u kulturi, Druga Evropa se bavi skrivenom, nevidljivom, alternativnom, antielitističkom, marginalizovanom, manjinskom, kontrakulturnom  Evropom.

Novi programski luk projekta ,,Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” duboko je povezan kako sa činjenicom da je Novi Sad grad u kojem živi preko 25 nacionalnih zajednica i u kojem se govori na četiri oficijelna jezika,

tako i sa identitetom Novog Sada kao grada – predstavnika avangardne scene još od šezdesetih godina prošlog veka.
Bunt i kontrakultura, pank i njuvejv, bodiart performansi, slobodoumne ideje i građanski aktivizam koji su obeležili novosadsku kulturnu scenu ovog perioda, u narednim decenijama menjali su oblik i način iskazivanja, no kultura sa margine i dalje opstaje krijući drugačije umetničke forme. Druga Evropa donosi šire, evropske okvire ovih antielitističkih stremljenja u kulturi i umetnosti pokazujući da je evropski kulturni identitet složen, višedimenzionalni pojam u koji su upisani i neki vrednosno drugačiji sadržaji.

Druga Evropa 

Druga Evropa istražuje umetničke scene i kulture sa drugačijim estetskim, etničkim, religioznim, seksualnim, političkim, rasnim, vrednosnim identitetima i uverenjima u odnosu na društveno dominantne. Za razliku od popularnih sadržaja, elitističkih umetničkih formi i opštepoznatih glavnih tokova u kulturi, Druga Evropa se bavi skrivenom, nevidljivom, alternativnom, antielitističkom, marginalizovanom, manjinskom, kontrakulturnom  Evropom.

Novi programski luk projekta ,,Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” duboko je povezan kako sa činjenicom da je Novi Sad grad u kojem živi preko 25 nacionalnih zajednica i u kojem se govori na četiri oficijelna jezika, tako i sa identitetom Novog Sada kao grada – predstavnika avangardne scene još od šezdesetih godina prošlog veka.

Bunt i kontrakultura, pank i njuvejv, bodiart performansi, slobodoumne ideje i građanski aktivizam koji su obeležili novosadsku kulturnu scenu ovog perioda, u narednim decenijama menjali su oblik i način iskazivanja, no kultura sa margine i dalje opstaje krijući drugačije umetničke forme. Druga Evropa donosi šire, evropske okvire ovih antielitističkih stremljenja u kulturi i umetnosti pokazujući da je evropski kulturni identitet složen, višedimenzionalni pojam u koji su upisani i neki vrednosno drugačiji sadržaji.

© 2019. Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture

© 2019. Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture