Supermoćni – nedelja pristupačnosti u kulturnim stanicama

Supermoćni – nedelja pristupačnosti u kulturnim stanicama

Cilj programa „Supermoćni“ jeste da predstavi Novi Sad kao grad pristupačan svima i da prezentuje veliki stvaralački potencijal ljudi sa invaliditetom, njihovu kreativnost i mogućnosti uključivanja u kulturne programe. Program se održava od 24. novembra do 3. decembra u Kulturnim stanicama Eđšeg i Svilara i obuhvatiće izložbe, performanse, projekcije filmova, radionice, obuke, koncerte i diskusije koje će se realizovati sa udruženjima za OSI iz Novog Sada. Ideja programa jeste da promoviše inkluziju tako što će sve aktivnosti uključivati celu populaciju bez obzira na invalidnost. U želji da se stvori pozitivna slika o OSI u društvu kao o kreativnim i talentovanim ljudima sa supermoćima, „Supermoćni“ će tokom sedam dana imati priliku da iskažu sve svoje potencijale, sa završnicom na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembra. Na više lokacija u Novom Sadu „Supermoćni“ će prezentovati supermoći i talente ljudi sa invaliditetom sa ciljem da ih svima učini vidljivim.

Top